Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Προσεγγίσεις στο Άγιον Όρος», Μορφές, τχ. 75 (Δεκέμβριος 1952), σ. 353-364