Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 75 (Δεκέμβριος 1952), σ. 348-352