Είστε εδώ

Ανδρικόπουλος Γιάννης, «Στίχοι», Μορφές, τχ. 75 (Δεκέμβριος 1952), σ. 341