Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Μονή Κουτλουμουσίου», Μορφές, τχ. 75 (Δεκέμβριος 1952), σ. 338