Είστε εδώ

«Το θέατρο. Παράσταση στο Πειραματικό», Μορφές, τχ. 74 (Νοέμβριος 1952), σ. 333-334