Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Ο Βατάτζης αυτοκράτωρ της Νίκαιας στο Σταυρό Χαλκιδικής», Μορφές, τχ. 74 (Νοέμβριος 1952), σ. 292-293