Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Ανατολίτικο περιβόλι», Μορφές, τχ. 74 (Νοέμβριος 1952), σ. 290