Είστε εδώ

«[Απάντηση των Μορφών σε επιστολή]», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. 204-205