Είστε εδώ

«Ζυθεστιατόριον Τα Σουτζουκάκια», Μορφές, τχ. 70-71 (Ιούλιος-Αύγουστος 1952), σ. (εσώφυλλο)