Είστε εδώ

«#», Μορφές, τχ. 69 (Ιούνιος 1952), σ. (οπισθόφυλλο)