Είστε εδώ

Chekhov Anton, «Γεράματα», Μορφές, τχ. 69 (Ιούνιος 1952), σ. 150-153