Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Το όνομα», Μορφές, τχ. 69 (Ιούνιος 1952), σ. 140-142