Είστε εδώ

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Νίκος, «Πορτραίτο συκιάς», Μορφές, τχ. 68 (Μάιος 1952), σ. 106