Είστε εδώ

Hofmannsthal Hugo von, «Ανάμνηση ωραίων ημερών», Μορφές, τχ. 66-67 (Μάρτιος-Απρίλιος 1952), σ. 81-86