Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Το λιθόστρωτο», Μορφές, τχ. 66-67 (Μάρτιος-Απρίλιος 1952), σ. 74