Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 65 (Φεβρουάριος 1952), σ. 55-58