Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Συνέπειες νεροποντής», Μορφές, τχ. 65 (Φεβρουάριος 1952), σ. 49-50