Είστε εδώ

Παπαπαναγιώτου Κώστας, «Ρεμβασμός», Μορφές, τχ. 65 (Φεβρουάριος 1952), σ. 46