Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Γειτονιά στην Καστοριά», Μορφές, τχ. 65 (Φεβρουάριος 1952), σ. 34