Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Νυκτερινός περίπατος», Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. 14