Είστε εδώ

«Περιεχόμενα », Μορφές, τχ. 64 (Ιανουάριος 1952), σ. (εσώφυλλο)