Είστε εδώ

Μάτσας Νέστορας, «Pro domo mea», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 307