Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η ένατη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 63 (Δεκέμβριος 1951), σ. 296-297