Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Ο κ. Γιουσούφ Ζιγιά Μαρντάν», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 283-284