Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η έβδομη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 267-269