Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Το κάστρο και οι σάρες του Στιβωτού στη Σκιάθο», Μορφές, τχ. 61-62 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1951), σ. 246