Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Έκθεση μακεδονικού βιβλίου», Μορφές, τχ. 60 (Σεπτέμβριος 1951), σ. 243-244