Είστε εδώ

Γκίκα Τίγκη, «Η γυμνή γυναίκα», Μορφές, τχ. 60 (Σεπτέμβριος 1951), σ. 215