Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Ζαφειράκης Λογοθέτης», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 195-200