Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η έκτη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 193-194