Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Έκλεψαν τα τριαντάφυλλα», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 187-189