Είστε εδώ

Golia Pasquale, «Το τραγούδι της ειρήνης», Μορφές, τχ. 59 (Αύγουστος 1951), σ. 185