Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Magui Fédora, Scandales dans la ville, collection À l'étoile de vie, édit. Marguerite Cauvin, Paris, Δεκέμβριος 1950», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 175