Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η πέμπτη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 165-167