Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Ώρες νοσταλγίας», Μορφές, τχ. 58 (Ιούλιος 1951), σ. 155-156