Είστε εδώ

«Ζυθεστιατόριον Τα Σουτζουκάκια», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. (οπισθόφυλλο)