Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Δόξα: Πικρή Εποχή. Διηγήματα 1950», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 144-145