Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Όραμα», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 142