Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η τέταρτη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 56-57 (Μάιος-Ιούνιος 1951), σ. 137-138