Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Η ζωή του βιβλίου. Άρη Κωνσταντινίδη Τα παληά Αθηναϊκά σπίτια. Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 102