Είστε εδώ

Rilke Rainer Maria, «Η τρίτη ελεγεία του Ντουίνο», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 93-94