Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το τάμα», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 87-89