Είστε εδώ

Μπουζιάνης Γιώργος, «Δυο μορφές», Μορφές, τχ. 55 (Απρίλιος 1951), σ. 82