Είστε εδώ

«Λογοτεχνικός διαγωνισμός διά Νουβέλλαν (διήγημα)», Μορφές, τχ. 54 (Μάρτιος 1951), σ. 80