Είστε εδώ

Πράτσικας Γιώργος, «Ονωρέ ντε Μπαλζάκ», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. 19-21