Είστε εδώ

«Εκτυπώσεις περιοδικών και βιβλίων», Μορφές, τχ. 52-53 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1951), σ. (εσώφυλλο)