Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Εαρινό», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 310