Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Δεξίωση», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 294