Είστε εδώ

Ανδρικόπουλος Γιάννης, «Στον Κρυστάλλη», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 192