Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Σημειώματα. Η Ποντιακή Εστία», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 168